Negativní vlivy a jejich zažehnávání - Letní slavnost na Býčí skále

Oblíbený program Původ našich uřknutí a kleteb a jak se jich zbavit proběhne v rámci letní slavnosti na Býčí skále, které pořádá v krásném prostředí Moravského krasu Dávný obyčej.

Vyjma ubytování, které si účastníci hradí sami, se budou vybírat jen dobrovolné příspěvky na občanské sdružení.

Podrobnosti o akci na webu pořadatele http://davnyobycej.cz/akce-do/letni-slavnost-u-byci-skaly/.

Čas workshopu bude brzy upřesněn.

Otázky a odpovědi o seminářích

Budou opět živé semináře?

Ano! Nová sezona živých seminářů v Praze začne v létě 2015. Přesné termíny budou včas vypsány, sledujte newsletter nebo náš Facebook.

Jsou nutné předchozí znalosti?

Všechny semináře jsou koncipovány tak, aby z nich měl užitek i ten, kdo k duchovním naukám teprve nedávno přišel. Nepředpokládají žádné předchozí znalosti, pouze otevřenou mysl a ochotu naučit se nový přístup a vyzkoušet si dané techniky.

Jak si mám dálkové kurzy představit?

Zásadní součástí jsou video materiály ze skutečných proběhlých seminářů, které přibližují atmosféru. V neformální atmosféře malé skupiny (obvykle 10 lidí) si na nich povídáme, sdílíme zkušenosti, provádíme praktická cvičení a rituály. Seminářů se účastní pestrá skupina duchovně hledajících lidí, kolegů-profesionálů i laiků. Asi 2/3 tvoří ženy. Převažují lidé ve věkové skupině 30-50 let. Semináře nejsou vhodné pro mladistvé. Obrázek poví více, než tisíc slov, prohlédněte si tedy fotografie (klikněte do rámečků):

Součástí online kurzů je interaktivní fórum, které supluje kontakt s lektorem a ostatními účastníky, zvukové nahrávky meditací a rituální návody a postupy ke stažení a k vytištění. Každý kurz obsahuje také index a "doporučený rozvrh."

Navazují na sebe kurzy nějak?

Vyjma speciálního 3 dílného cyklu Odeklínání, které vychází jako jeden celek, jsou na sobě jednotlivé semináře zcela nezávislé. Účast na více kurzech nabízí systematické rozvíjení získaných znalostí a technik a jejich vzájemné propojení, jakož i větší hloubku a osobní přístup ke studentovi.

Jaký je vztah mezi kurzy a individuální výukou?

Semináře jsou vhodným doplněním individuální terapie nebo výuky a naopak. Osobní sezení umožňuje výuku technik přímo na míru vašim potřebám a současné situaci a zohlednění vašich jedinečných talentů. V rámci individuálního studia nelze předat takové množství informací, jako např. na víkendových kurzech a ochudíte se také o sdílení s podobně smýšlejícími. Na druhé straně na seminářích není typicky prostor pro to řešit do hloubky vaše specifické, osobní záležitosti, otázky se musejí vztahovat přímo k probíranému tématu.

Jaké jsou doporučené knihy a zdroje k seminářům?

Obsahem seminářů jsou převážně nauky a techniky, které v českém jazyce nenajdete systematicky zpracované. Zahraniční zdroje jsou o něco lepší, avšak jedná se o léty vypilovaný soubor vlastních zkušeností z práce s klienty a mé vlastní magické praxe. Hlavním zdrojem jsou proto semináře samotné a následné rozvíjení technik, které se naučíte, soustavným zkoušením, k čemuž je možné poskytnout individuální vedení. Na kurzech vždy doporučuji několik knih, které mne zaujaly, jejich vztah k tématu je však spíše nepřímý.

Seminář vede: Noira

IMG_5381b.jpg

Učit magii pro mne znamená vracet lidem moc nad jejich životem zpět do jejich rukou. Učím napůl zapomenuté znalosti a techniky našich předků, aby se opět dostaly ke všem, kdo je potřebují.

Více o lektorce

Dostávejte pozvánky na akce, nové články a tipy emailem:Prohlédněte si poslední vydání:

Hledáte něco?